Jesteśmy wspierani przez

On demand Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy UE w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Celem projektu jest opracowanie i zaimplementowanie inteligentnego systemu przydziału zadań, opartego na modelu uczenia maszynowego.
Rezultatem projektu będzie innowacyjny system, który pozwoli na optymalizację planowania zleceń, skrócenie czasów przejazdu i wybór bardziej efektywnej sekwencji czynności.

Całkowita wartość projektu: 3 000 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 400 000,00 zł