×

Koszt dostawy z tego sklepu 9,90 zł dla zakupów powyżej 60,00 zł oraz 15,90 zł poniżej.

Somat Classic Tabletki do mycia naczyń w zmywarkach 1050 g (60 sztuk)

19,99 zł/szt. 40,49

Szczegółowe informacje:

Składniki:

5-15%: związek wybielający na bazie tlenu, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosfoniany, polikarboksylany, enzymy, kompozycja zapachowa (Benzyl Alcohol, Limonene)

Dane producenta:

Adres producenta:
Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH
Henkelstraße 67
40191 Düsseldorf
Niemcy

Adres zwrotny:
Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
tel. 225656000
Informacja dla użytkowników i personelu medycznego:
tel. 32 412 01 00
e-mail: henkel.polska@henkel.com
www.henkel.pl
Informacje dot. postępowania w razie wypadku:
tel. 124119999Przygotowanie i stosowanie:

Instrukcja użycia:
1. zerwij folię z tabletki.
2. włóż tabletkę do zasobnika zmywarki.
3. nie wkładaj tabletki do koszyka na sztućce.
Stosować 1 tabletkę niezależnie od rodzaju zabrudzeń.

Przechowywanie:

Najlepiej zużyć przed upływem 2 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Pozostałe informacje:

Nazwa produktu uregulowana prawnie: Tabletki do mycia naczyń w zmywarkach.
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Somat tabletki do mycia naczyń w zmywarkach. Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady lekarza.
Rozporządzenie CLP: wykrzyknik: Brak hasła ostrzegawczego

Czy masz ukończone 18 lat?

TAK NIE

Nie masz ukończonych 18 lat.

OK