Bezpieczeństwo

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne to obowiązkowe elementy wyposażenia w wielu budynkach. Urzędy, szkoły, przedszkola, a także duże centra handlowe, zakłady pracy, to miejsca, które muszą zostać przygotowane zgodnie z przepisami BHP. Oświetlenie awaryjne – co to takiego? Oświetlenie awaryjne to elementy pozwalające zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie w sytuacji, gdy dojdzie do awarii…