Czy w Polsce trzeba mieć pozwolenie na broń palną?

Broń palna to termin używany w odniesieniu do określonego rodzaju broni. Jest to broń miotająca pociski na skutek działania energii gazów, które powstają jako efekt spalania ładunku miotającego. Należy podkreślić, że w praktyce dostępne są różne typy broni palnej, które ze względu na rodzaj układu miotającego podzielić można na broń lufową i rakietową.

Posiadanie broni w ujęciu prawnym

W większości krajów świata, w tym także w Polsce, posiadanie broni rozumiane jest w kontekście przywileju, a nie prawa. Oznacza to, że nie każdy może stać się jej posiadaczem. Osoba cywilna, która chciałaby posiadać broń musi spełnić szereg wymogów formalnych, a dopiero gdy spełni wszystkie może uzyskać pozwolenie.

W Polsce zasady wydawania pozwoleń na posiadanie broni określone zostały w Ustawie z dn. 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Ustawodawca wskazał nie tylko warunki, jakie należy spełnić, aby broń posiadać, ale także możliwości cofnięcia pozwolenia, nabywania i zbywania oraz rejestracji broni, a także zasad przechowywania czy deponowania broni.

Co ciekawe, nie każda broń wymaga pozwolenia. W przypadku broni czarnoprochowej, której pochodzenie datowane jest przed 1885 r. takie zezwolenie nie jest wymagane. Dotyczy to również replik tejże broni.

Jak uzyskać pozwolenie na broń palną w Polsce?

Zanim odwiedzisz sklep z bronią należy uzyskać odpowiednie pozwolenie. Ustawodawca ściśle określił warunki, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o pozwolenie. Co do zasady, poza nielicznymi wyjątkami osoba musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Polski. Ponadto kandydat musi posiadać pełną zdolność fizyczną i psychiczną, niezbędną do posługiwania bronią, a możliwości te poświadczane są odpowiednim orzeczeniem lekarskim i psychologicznym.

Ubiegający się o pozwolenie na broń nie mogą być osobami uzależnionymi od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. Co ważne, od kandydatów wymaga się również przedstawienia motywacji, jaką kieruje się wnioskodawca. Aby ubiegać się o pozwolenie na broń nie można być skazanym za prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

Skompletowane dokumenty, jak orzeczenia lekarskie i psychologiczne należy złożyć wraz z wnioskiem do komendanta policji, przy czym należy zwrócić na właściwość terytorialną, aby złożyć dokumenty w odpowiednim miejscu. Ponadto należy przygotować również 2 fotografie, o wymiarach 3*4 cm, a także dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Procedury szczególne

Warto dodać, że od ogólnych zasad istnieją pewne wyjątki. Niektóre osoby są zobowiązane do przygotowania dodatkowych dokumentów i przedłożenia ich wraz z wnioskiem. Sytuacje te dotyczą wydania decyzji dotyczącej pozwolenia na broń wykorzystywaną w celach łowieckich czy sportowych, jak też w przypadku gdy broń ma być używana jako zabezpieczenie ochrony osobistej.

Nie każdy wie, ale specjalne pozwolenie musi zostać wydane również wtedy, gdy ma być ona wykorzystywana do inscenizacji i rekonstrukcji historycznych. Również kolekcjonerzy przed zakupem unikalnego eksponatu muszą zabezpieczyć odpowiednie pozwolenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *