Czy można się ubezpieczyć, będąc chorym? Kiedy wybrać ubezpieczenie? Fakty i mity

Ubezpieczenie na życie jest polisą, która powinna zapewnić ochronę finansową bliskim m.in. w razie śmierci ubezpieczonego. Istnieje mnóstwo polis na życie, które różnią się charakterem. Czy można się ubezpieczyć, będąc chorym? Jak uzyskać polisę, gdy np. wykryto u nas raka? Przeczytaj.

Ubezpieczenie dla chorych – co warto wiedzieć?

Wielu ludzi zastanawia się, jak można uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, będąc chorym. Istnieje wiele rodzajów polis zdrowotnych, które są dostępne dla wybranych osób z istniejącymi schorzeniami. Niektóre ubezpieczenia dostępne są dla ludzi bez względu na ich stan zdrowia. Mamy też polisy indywidualne, które trudniej pozyskać, zwłaszcza osobom z przewlekłymi chorobami. Najważniejsze, aby zrozumieć, że każda polisa ma własne zasady dotyczące akceptowalności i kosztów. Warto wcześniej zbadać wszystkie dostępne rodzaje, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnej polisy. W tym miejscu możesz sprawdzić odszkodowanie za nowotwór złośliwy (www.ubezpieczeniaonline.pl).

Istnieje wiele  mitów dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych dla chorych osób. Niestety, ale często wprowadzają ludzi w błąd. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że osoby z konkretnymi schorzeniami nie mogą wykupić polisy na życie. Kolejnym mitem jest pewność, że ubezpieczenie zdrowotne dla chorych zawsze jest bardzo drogie. Koszty polisy zależą jednak od wielu czynników, takich jak wiek, stan zdrowia, region i rodzaj ubezpieczenia. Wykupienie polisy na życie zawsze wiąże się z koniecznością spełnienia warunków postawionych przez ubezpieczalnię.

Większość firm kładzie nacisk na minimalizację ryzyka. Co to oznacza w rzeczywistości? Ubezpieczalnie najbardziej celują w zdrowych klientów. W przypadku takiego ubezpieczonego jest bowiem najniższe ryzyko wypłaty odszkodowania. Mniej wypłaconych odszkodowań oznacza większe zyski dla ubezpieczyciela.

Polisa na życie a choroba – jak to wygląda w rzeczywistości?

Ubezpieczalnie działają na rynku finansowym, więc ich głównym celem jest osiągnięcie zysku. Właśnie dlatego stawiają na klientów w dobrym stanie zdrowia. Jeśli u kogoś zdiagnozowano np. nowotwór, będzie miał trudniejszy dostęp do zakupu polisy. Mimo że ten nie zawsze jest wyrokiem śmierci, w przypadku raka ryzyko dla firm ubezpieczeniowych jest duże. Decyzja o sprzedaniu polisy osobie zmagającej się z nowotworem wiąże się z dużym ryzykiem wypłaty odszkodowania. Często więc ubezpieczalnie po prostu odmawiają. Warto więc z wyprzedzeniem rozważyć zakup polisy ubezpieczeniowej, która obejmuje ryzyko zachorowania na raka, zwłaszcza gdy w rodzinie pojawiały się przypadki choroby. Trzeba zrobić głęboki research, gdyż niektóre ubezpieczalnie umożliwiają zakup polisy wyłącznie osobom bez historii chorobowej, nie tylko klienta, ale też np. rodziców czy rodzeństwa. Czy osoba chora może kupić polisę na życie? Zobacz tutaj więcej informacji na ten temat.

Ubezpieczenie z możliwością rozszerzenia powinny rozważyć osoby pracujące w zawodach, gdzie występuje ryzyko kontaktu z substancjami rakotwórczymi lub narażenie na promieniowanie. Przed podpisaniem umowy zawsze trzeba sprawdzić w OWU zapisy dotyczące wyłączeń. Może się bowiem okazać, że polisa nie obejmuje konkretnego rozszerzenia. Warto dodać, że sprawa ubezpieczenia bywa też trudna dla osób z wyleczonym nowotworem. Mimo wyleczenia wciąż ciężko jest kupić polisę na życie. Ubezpieczalnie argumentują odmowę podpisania polisy ryzykiem remisji raka.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat ubezpieczenia chorego?

Nawet gdy ubezpieczyciel nie wymaga badań lekarskich od klienta, nie oznacza to, że w chorobie możemy skorzystać z tej „furtki”. Podpisując umowę, niezbędne będzie wypełnienie ankiety medycznej o stanie naszego zdrowia. Jeśli zataimy informacje o chorobie, będziemy opłacać składki, ale prawdopodobnie i tak nie będziemy mieć szansy na otrzymanie odszkodowania. Składając wniosek o wypłatę, ubezpieczalnia na pewno przejrzy historię naszego leczenia i porówna datę np. wykrycia choroby z datą, która widnieje na umowie, czyli dniem jej podpisania. Polisę na życie należy więc kupić, będąc zdrowym. Warto ją nabyć, zwłaszcza gdy jesteśmy młodzi. Dzięki temu zapewnimy sobie ochronę na przyszłość.

Co jednak zrobić, gdy mamy jakieś schorzenie? Wówczas uzyskanie polisy może być znacznie trudniejsze. Warto zapytać o pomoc agenta ubezpieczeniowego, aby pomógł dobrać optymalne rozwiązanie. Można też rozważyć ubezpieczenie grupowe np. w miejscu pracy, o ile taka opcja jest możliwa. Warto zrobić rozeznanie również wśród programów rządowych. Niektóre z nich zapewniają ochronę zdrowotną osobom z niepełnosprawnościami czy o niskich dochodach.

Pamiętaj, że ubezpieczenie na życie dla osób chorych jest trudne do uzyskania. Jednak nie jest to całkiem niemożliwe. Najważniejsze jest dokładne zbadanie dostępnych opcji, a także zasięgnięcie porady specjalistów. Trzeba też zrozumieć wszystkie swoje prawa i możliwości, aby znaleźć odpowiednią polisę zdrowotną.

Artykuł sponsorowany