×

Koszt dostawy z tego sklepu 14,90 zł dla zakupów powyżej 60,00 zł oraz 15,90 zł poniżej.

Domestos 24H Plus Czystość & Połysk Płyn czyszcząco-dezynfekujący 750 ml

8,29 zł/szt.

Szczegółowe informacje:

Opis:

Nowy Domestos Przedłużona Moc* to następna generacja chlorowych płynów z aktywnymi cząsteczkami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia, które przylegają do powierzchni toalety nawet poniżej linii wody, by usuwać plamy i pomagać zapobiegać osadzaniu się kamienia.

*w porównaniu do płynu Domestos 24H plus.

Składniki:

<5% związki wybielające na bazie chloru, niejonowe środki powierzchniowo czynne, mydło, kompozycja zapachowa, zawiera substancję czynną: podchloryn sodu: 4,5 g / 100 g (aktywny chlor 4,28%)
Przygotowanie i stosowanie:

Sposób użycia: By otworzyć: ściśnij nakrętkę i przekręć w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Po użyciu: nałóż nakrętkę i przekręć zgodnie z ruchami wskazówek zegara aż usłyszysz kliknięcie.
Dezynfekcja - nierozcieńczony: Proces dezynfekcji poprzedzić myciem powierzchni. Działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, sporobójcze i wirusobójcze - po 15 min. Na powierzchniach nieumytych: po 30 min. Muszle toaletowe: rozprowadzić równomiernie pod górną krawędzią muszli (około 80 ml), pozostawić na noc by zabić zarazki, spłukać. Skuteczność bójcza (zakres bakteriobójczy i drożdżakobójczy) do 7 spłukań toalety. Dla optymalnych rezultatów i długotrwałej ochrony przed kamieniem i zarazkami używaj produktu co najmniej raz dziennie. Wlot studzienki wanny, umywalki: wlać, aby wydezynfekować i usunąć przykry zapach. Pozostawić na noc, spłukać. Przed użyciem na delikatnych powierzchniach (wanny, umywalki) sprawdzić najpierw w mało widocznym miejscu.
Dezynfekcja - rozcieńczony: Proces dezynfekcji poprzedzić dokładnym myciem powierzchni / materiałów. Duże powierzchnie (np. podłogi, kafelki, powierzchnie robocze): działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze - po 15 minutach. Dodać 180 ml płynu (1 nakrętka = 15 ml) do 5 l wody. Ściereczki i gąbki do mycia naczyń: dodać 90 ml płynu do 2,5 l wody. Spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Rozcieńczony - wybielanie: do wybielania białych tkanin użyć 20 ml płynu na 5 litrów wody, moczyć przez noc, wypłukać.
Szpitale i inne zakłady opieki zdrowotnej (powierzchnie czyste, wolne od zanieczyszczeń organicznych): działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Powierzchnie dokładnie umyć przed przystąpieniem do dezynfekcji. Aby zdezynfekować należy rozcieńczyć preparat w proporcji 1:3 (1 część Domestos : 2 części wody). Spłukać po 15 min.
Zalecenia: Stosuj zgodnie z zaleceniami. Nie używać na emalii i powierzchniach metalizowanych (chromowanych, pozłacanych, itp.). Nie używać do jedwabiu, wełny, tkanin kolorowych, sztucznych i innych delikatnych materiałów, skóry lub na naczyniach o specjalnej powierzchni (np. ogniotrwałej). Zawsze odnosić się do instrukcji producenta. W przypadku wylania się płynu, natychmiast dokładnie zmyć powierzchnię czystą wodą. Po użyciu umyć ręce. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym miejscu w pozycji pionowej, z dala od żywności. Odpowiedni do stosowania w gospodarstwach domowych posiadających szambo. Odpady i odpady pojedynczych opakowań traktować jak odpady z gospodarstwa domowego. Pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie wdychać par.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Pozostałe informacje:

Nazwa produktu uregulowana prawnie: zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący.
Cechy: zabija zarazki, zapobiega osadzaniu się kamienia
Ostrzeżenie bezpieczeństwa: domestos przedłużona moc* biel i połysk zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący. powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. może powodować korozję metali. uwaga! nie stosować razem z innymi produktami. może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor). chronić przed dziećmi. przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. unikać uwolnienia do środowiska. stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. w przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać. natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem. zebrać wyciek. zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych. zawiera: chloran(i) sodu, n-tlenki kokosoalkilo(dimetylo)amin, wodorotlenek sodu. pierwsza pomoc: w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. jeśli poczujesz się źle po wdychaniu oparów, wyjdź na świeże powietrze. bezpośrednie i pośrednie uboczne skutki stosowania: opary mogą powodować podrażnienie układu oddechowego, w przypadku spożycia oparzenia ust, gardła lub żołądka. nr pozwolenia: 4678/11. *w porównaniu do płynu domestos 24h plus.


Czy masz ukończone 18 lat?

TAK NIE

Nie masz ukończonych 18 lat.

OK